BNG zakládajícím členem Ukrajinsko-české obchodní komory

Dub 20, 2022

Ukrajinský i český trh představují obrovský potenciál, který chce komora výrazně lépe využívat. Iniciátorem vzniku komory je prezident Nizozemsko-české obchodní komory (NCCC), jež je v ČR již etablovaná. Na vzniku nové komory se pracovalo spolu s ukrajinskými a českými představiteli několik týdnů, aby se co nejdříve mohla zapojit do podpory ukrajinsko-českých aktivit nyní i po válce. Ukrajinské i české firmy si takovou organizaci a reprezentaci zaslouží a UKRCHAM se zařadí mezi další významné obchodní komory v České republice. Současný roční objem vzájemného obchodu ČR a Ukrajiny je přes 70 miliard korun a lze předpokládat, že bude v příštích letech růst násobně.

V případě ukrajinských firem lze čekat, že se po skončení konfliktu budou mnohem silněji orientovat na západní trhy, mezi které patří i Česká republika a zbytek Evropy. Samotná Ukrajina zase bude potřebovat společnosti, které se zapojí do poválečné obnovy. Prostor pro spolupráci je v celé řadě odvětví, jako je průmysl, zemědělství a potravinářství či strojírenství. V současnosti se do ČR dováží hlavně suroviny, jako železná ruda nebo dřevo, vývoz tvoří z velké části auta, průmyslová zařízení, elektronika či kosmetika.

Komora chce být bodem spojení mezi ukrajinskou podnikatelskou sférou v České republice a ukrajinsko-českými společnými obchodními zájmy v evropském prostředí. Propojíme lidi a společnosti, kterým se jednak otevřou nové možnosti, jednak pro ně bude snazší společně působit směrem k úředním autoritám a politickému zastoupení,“ vysvětluje Pavel Iványi, president NCCC, která zřízení Ukrajinsko-české obchodní komory iniciovala.

Už teď má komora deset členů a další aktuálně jednají o vstupu. Mezi členy jsou například Agromino, RAVAK, LitFin Capital, Peterka Partners, BNG, EY, ProFid a finanční skupina ING. V procesu je zapojení desítky dalších společností,“ uvedl ředitel NCCC Bastiaan Brouns, který společně s Ukrajinským velvyslanectvím potenciální členy oslovuje. „Naše úloha bude spočívat především v poradenství a podpoře založené na našich třicetiletých zkušeností s NCCC,“ dodává.

Jedním ze zakládajících členů je i společnost BNG Ukraine s.r.o., která působila na ukrajinském trhu již v loňském roce, tedy před zahájením válečného stavu. „Je proto logickým krokem, že jsme aktivní i při založení Ukrajinskou-české obchodní komory a je nám ctí, že jsme jejím zakládajícím členem a podílíme se tak na budování a posilování vzájemných obchodních vztahů. Vidíme v tom příležitost jak pro naše obchodní partnery v ČR a SR , tak i pro výrobce a obchodní subjekty na Ukrajině,“ vysvětlil Jaromír Koudelík, jednatel společnosti BNG Ukraine.

Vznik komory podporuje velvyslanectví Ukrajiny, které bude zastoupeno v představenstvu komory.

Založení Ukrajinsko-české obchodní komory je krokem do budoucnosti ukrajinsko-českých vztahů. Ukrajina, která hrdinsky čelí ruské agresi, teď prožívá těžké chvíle. Po vítězství se neobejde bez rozsáhlé podpory svých přátel, aby mohla obnovit a vybudovat svou infrastrukturu. Počítáme s aktivní účastí českého businessu v tomto procesu a právě Komora, podle mého názoru, zde sehraje klíčovou roli“, řekl velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis.

Kromě byznysového rozměru jde o to, že na Ukrajině se bojuje i za naši svobodu a proto musíme spolupracovat. Ukrajina patří do EU i NATO, protože s ní budeme silnější. Věřím, že komora k tomu přispěje,“ řekl nově zvolený president UKRCHAM Petr Krogman, který je vlastníkem česko-ukrajinské zemědělské společnosti Agromino.

Sedící zleva doprava: Petr Krogman, Maroš Kravec, prezident a viceprezident UKRCHAM.

Stojící zleva doprava: Oles Shokalo, Petr Toman, Jaromír Koudelik, Monika Šimůnková Hošková, Pavel Iványi, Vladimíra Pajerová, Wiegert Smallegange, H.E. Jevhen Perebyjnis, Dušan Meizr.