Rozšíření aktivit BNG Group o širokou nabídku právních služeb

Úno 3, 2021

Holding BNG Group kromě vlastních investičních záměrů, poskytuje také komplexní služby pro výrobce a odběratele a našim hlavním cílem je nastavení synergické strategie mezi našimi partnery. Své komplexní služby zajišťujeme v rámci pěti základních divizí:

1. investiční a Start-up projekty,

2. obchod a outsourcing,

3. účetnictví a finanční poradenství,

4. právní služby a

5. marketingové služby.

Naší snahou je dlouhodobě nabídku našich služeb zdokonalovat a pro svých více než 120 obchodních partnerů tak hledat široké spektrum nejrůznějších služeb.

Nově jsme se proto ve vedení BNG Group rozhodli rozšířit naši nabídku také o širokou paletu právních služeb, které pro Vás zajistíme prostřednictvím našich ověřených spolupracujících samostatných advokátů v čele s Mgr. Ing. Kateřinou Šilerovou, která v rámci našeho holdingu BNG Group dlouhodobě pracuje. Jde především o tyto právní služby:

§ Tvorba smluvního prostředí = příprava smluv v rámci obchodního a občanského práva dle Vašeho zadání

§ Prevence vzniku a dobytnosti pohledávek = správné postavení smluvní dokumentace, poradenství ohledně nutné dokumentace (tj. co je zapotřebí, aby byla Vašeho pohledávka dobytná)

§ Vymáhání pohledávek, tj. konkrétně:

– prověření dlužníka (pokud je např. v exekuci a pohledávka se ukáže jako nedobytná, není vždy účelné vynakládat Vaše prostředky na další právní úkony jako např. soudní spor)

– zaslání předžalobní výzvy v právním zastoupení

– příprava dohody o uznání dluhu

– příprava návrhu splátkového kalendáře

– dohody s tzv. doložkou přímé vykonatelnosti (příprava podkladů ve spolupráci s notářem)

– vymáhání pohledávek u soudu

– návrhy na zahájení exekuce, zastoupení v exekučním řízení, spolupráce s exekutorem

– příprava smlouvy o postoupení pohledávky

§ Zakládání obchodních korporací, změny v obchodních korporacích či akvizice obchodních korporací = příprava veškeré smluvní dokumentace, příprava podkladů ve spolupráci s notářem, podání do veřejných rejstříku a zastupování v rejstříkových řízeních

§ Kompletní právní servis v rámci práva nemovitostí (mnohaleté zkušenosti)

– příprava smluvní dokumentace (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o advokátní úschově) v případě převodu nemovitosti včetně návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

– advokátní úschova kupní ceny

– podání na katastrální úřad

– zastupování realitních kanceláří

§ Kompletní právní servis v rámci realitního developmentu

– příprava prohlášení vlastníka či jeho změn a související úkony

– smlouvy s dodavateli

– zaštítění případného následného prodeje nemovitostí

Pokud jste nenašili v nabídce to, co potřebujete, neváhejte se na nás obrátit a Váš požadavek budeme řešit individuálně a zcela k Vaší plné spokojenosti. V případě Vašeho zájmu o jakoukoli právní službu či konzultaci v této věci, se prosím, obraťte na Mgr. Ing. Kateřinu Šilerovou, na ksilerova@bng.cz.